شنبه, 7 شهريور 1394 Mail  Rss
         

مدیرکل :  رحمن بیرانوند 
تلفن دفتر :  37780241-025
دورنگار :    37780240-025
آدرس :   قم . بلوار 15 خرداد .
بلوار محتشم کاشانی .
اداره کل پست استان قم
ساعات ملاقات عمومی مدیرکل :
سه شنبه ها  8 الی 13

پست نت.jpg
haramDOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7